Методическая копилка

Развіццё лінгвістычнай кампетэнцыі на ўроках рускай мовы і беларускай мовы ў сітуацыі білінгвізму

Тэма: Развіццё лінгвістычнай кампетэнцыі на ўроках рускай мовы і беларускай мовы ў сітуацыі білінгвізму

Форма правядзення: педагагічная лабараторыя

Дата правядзення: 13.12.2017 (серада), 14.30, каб.308

Мова правядзення паседжання: беларуская, руская

Ход мерапрыемства

 1. Арганізацыйны момант
  • Прывітанне.
  • Прыём “Хлопніце ў далоні”

Хлопніце ў далоні тыя, хто

 • Ехаў у нашу школу на асабістым транспарце;
 • Ехаў у школу на грамадскім транспарце;
 • Каб дабрацца ў нашу школу, апытваў родных і знаёмых аб маршруце.

1.3. Прыём “Слова вядучага”

Згодны: лепшыя вынікі нас чакаюць, калі нейкую справу мы выконваем разам, з дапамогай адно аднаму. І, сапраўды, гэта так. Таму сёння, калегі, мы спадзяемся на зацікаўленасць усіх прысутных, сумесную працу, сумесную творчасць і сумесны вынік.

 1. Увядзенне ў тэму.
  • Прыём “Зрабіце выбар” сваёй мовы (руская, беларуская, польская, ангельская, кітайская).(Працуюць у картках)
  • Аналіз
 • Хто на першае месца паставіў беларускую мову?
 • У каго на першым месцы апынулася руская мова?
 • Ёсць тыя, хто на на першае месца паставіў ангельскую мову?(ДЗЯКУЙ).

Слова вядучага.Такім чынам, калегі, мы бачым, што сярод прысутных значная большасць прыхільнікаў менавіта рускай мовы.  Акрамя таго, мы апыталі таксама нашых вучняў. І вось ён, вынік. СЛАЙД! Яны таксама выбіраюць рускую мову.

Але…

Ці бываюць у вашым жыцці выпадкі, калі вы проста не можаце не звярнуцца да беларускаў мовы? (Адказы)

Слова вядучага. Сапраўды, мы вывучаем беларускую мову ў школе, часам чытаем на ёй, разумеем, але не заўсёды можам выказаць свае думкі па-беларуску. Гэта тычыцца і нашых вучняў. Яны таксама на першае месца ў гэтым спісе паставілі рускую мову.

Таму на паседжанні МА мы з вамі павінны ўстанавіць, ці адбіваецца гэты факт на якасці выкладання нашых прадметаў.

 1. Пастаноўка тэмы і мэты метадычнага паседжання
  • Абвяшчэнне тэмы паседжання

Тэмай  паседжання МА: Развіццё лінгвістычнай кампетэнцыі на ўроках рускай мовы і беларускай мовы ў сітуацыі білінгвізму.

3.2. Прыём “Слова вядучага”

Де-юра: у артыкуле 17 Канстытуцыі РБ адзначана, што дзяржаўнымі мовамі ў нашай краіне з’яўляюцца беларуская (!) і руская мовы. Заўважце, беларуская – на першым месце.

Але - де-факта - гістарычна склалася так, што ў якасці мовы нацыянальных і міжнацыянальных зносін у нашай краіне зараз выступае руская. Большасць грамадзян нашай рэспублікі на практыцы надае перавагу рускай мове, разглядае яе як мову адукацыі, паколькі большая частка навуковай літаратуры існуе менавіта на гэтай мове.

Так, на Беларусі аб’ектыўна існуе двухмоўе. І ў сучаснай моўнай сітуацыі руская мова ў Беларусі з’яўляецца:

 • сродкам зносін;
 • часткай беларускай духоўнай культуры;
 • сродкам стварэння мастацкіх твораў пісьменнікамі, якія не з’яўляюцца беларусамі па нацыянальнасці, але жывуць у Беларусі.

Прыём “Праблемнае пытанне”. Давайце паразважаем. Добра гэта, ці дрэнна – дзве блізкародныя мовы? Ці ёсць у гэтай з’яве станоўчыя рысы? І, наадворот, - адмоўныя?

3.3 Прыём “Мазгавы штурм”.  Калі ласка, 1 група – станоўчыя рысы ў выкарыстанні дзвюх блізкародных моў, а 2 група – адмоўныя рысы. Калі ласка, 2 хвіліны. Абмяркуйце у чацвёрках і прапануйце свае вывады.

(ПРЫКЛАД:Адмоўныя: вынікі ЦТ сведчаць аб тым, што значная колькасць памылак вучняў выклікана менавіта інтэрферэнцыяй.

 3.4. ПРАДСТАЎЛЕННЕ вынікаў абмеркаванняў.

3.5. Прыём “Слова вядучага”. Вынік.

Сапраўды, пры вывучэнні дзвюх блізкароднасных моў значную ролю адыгрывае перанос элементаў і заканамернасцей адной мовы на другую. З аднаго боку, перанос спрашчае засваенне блізкароднасных моў, але з другога – выклікае дадатковыя цяжкасці. Выкарыстанне на адной мове элементаўдругой ажыццяўляецца станоўчы перанос – транспазіцыя. Калі ж выкарыстанне элементаў роднай мовы прыводзіць да парушэнняў норм у другой мове, мае месца адмоўны працэс – інтэрферэнцыя.Таму не выпадкова, што сёння ўзнікла праблема “экалогіі” мовы.

3.6. Работа з  табліцай.

На вашых сталах ляжаць дзвухчасткавая табліца, у якой названы віды моўных інтэрферэнцый. Прывядзіце, калі ласка, прыклады вядомых вам відаў моўнай інтэрферэнцыі і запоўніце другую частку табліцы.

3.7. Слова вядучага.

Праблема навучання ва ўмовах руска-беларускага білінгвізму ў лінгваметодыцы асобна не разглядаецца, а таму тэарэтычныя і практычныя падыходы не распрацаваны.

У сувязі з гэтымнам, настаўнікам рускай і беларускай мовы, вельмі важна выпрацаваць заданні, а таксама метады і прыёмы, якія дапамогуць вырашаць наступствы  інтэрферэнцый. Менавіта таму сёння мы спынімся на такім відзе інтэрферэнцыі, якая звязана з несупадзеннем рода назоўнікаў у рускай і беларускай мовах.

3.8. Мэтапалаганне.

МЭТА СЕННЯШНЯГА паседжання МА –  выпрацоўка сістэмы работы настаўніка мовы па папярэджанні і карэкцыі памылак, звязаных з марфалагічнай інтэрферэнцыяй.

Мяркуецца, што напрыканцы паседжання яго ўдзельнікі будуць ведаць:

 1. Тэарэтычнае абгрунтаванне з’явы білінгвізму;
 2. Віды заданняў па папярэджанні і карэкцыі памылак у сувязі з інтэрферэнцыяй;
 3. Набор метадаў і прыёмаў па папярэджанні і карэкцыі памылак у сувязі з інтэрферэнцыяй .

І змогуць:

 1. Абгрунтоўваць мэтазгоднасць выкарыстання разгледжаных метадаў і прыёмаў;
 2. Выкарыстоўваць заданні, метады і прыёмы ў практыцы выкладання прадмета.

 

 1. Асноўная частка МА
  • Прыём “Адгадай слова”.

Заданне. Вызначце па лексічным значэнні словы і запішыце ў другую калонку табліцы.  У чым асаблівасць вашых слоў? Абгрунтуйце свой адказ.

Лексічнае значэнне слова

Слова

Адчуванне фізічнай або маральнай пакуты.

боль

Патаўчшэнне скуры ад працяглага трэння.

мазоль

Дзікая і свойская вадаплаўная птушка з доўгай шыяй.

гусь

Свойская млекакормячая жывёліна сямейства ваўчыных.

сабака

Кароткі тэкст, змешчаны на якім-н. прадмеце.

надпіс

Месца, заслоненае чым-н. ад сонца.

цень

Доўгая вузкая вязаная тканіна або тканая хустка

шаль

Форменнае паліто са складкай на спіне і хлясцікам.

шынель

Падман, ашуканства; адсутнасць натуральнасці, няшчырасць, неадпаведнасць праўдзе.

фальш

Знак у выглядзе круглай металічнай пласцінкі з якім-н. рэльефным адбіткам і надпісам, што выдаецца ва ўзнагароду або ў памяць аб якой-н. падзеі.

медаль

 

Лексічнае значэнне слова

Слова

Пэўнае кола дзеянняў, якія павінны абавязкова выконвацца тым, каму яны даручаны.

абавязак

Часы, падзеі, якія прыйдуць на змену цяперашнім.

будучыня

Фізіялагічнае існаванне чалавека, раслін, усяго жывога.

жыццё

Тое, чым хто-н. заняты, справа, праца.

занятак

Адно з пяці знешніх пачуццяў, органам якога з’яўляюцца вочы.

зрок

Напітак, прыгатаваны з молатых зярнят трапічнай расліны; чорнага колеру.

кава

Унутраны душэўны стан.

настрой

Адзін з чатырох напрамкаў свету, процілеглы поўначы.

поўдзень

Плод яблыні.

яблык

Узнаўленне ў думках таго, што захавалася ў памяці.

успамін

 

Вывад.Так, сярод прапанаваных слоў ёсць такія, у каторых пры перакладзе адбываеццатолькі змена рода (боль, мазоль, ….), і таксама вылучаецца група назоўнікаў, якія, акрамя змены рода,  патрабуюць пераклада (змяняюць сваё гучанне).

 • Дэманстрацыя вопыту настаўнікаў МА ДУА “СШ № 182 г. Мінска” (Усе фармулёўкі заданняў – на СЛАЙДЫ)

Нашы настаўнікі зараз прадставяць вам свае заданні, якімі яны карыстаюцца на ўроках рускай і беларускай мовах, якія дапамагаюць ім рабіць карэкціроўку марфалагічнай інтэрферэнцыі.

Прыём “Слова настаўніка”. Сярод заданняў, якія зараз прадставілі нашы настаўнікі, ёсць  і пазнавальныя,  і творчыя; ёсць універсальныя і спецыяльныя (толькі для рускай або беларускай мовы).

Прыклад 1.

 • (для бел і рус.) Дапішыце канчаткі прыметнікаў з улікам іх роду. Вызначце над кожным назоўнікам род.– УНІВЕРСАЛЬНАЕ ЗАДАННЕ

 

 • (для бел і рус.) Складзіце словазлучэнні па схеме “назоўнік+прыметнік”. Вызначце род назоўнікаў. Выдзеліце канчаткі ў прыметнікаў.

Прыклад 2.

 • (для бел)Дапоўніце тэматычныя групы назоўнікамі (3-4 словы). Ці адрозніваюцца гэтыя назоўнікі катэгорыяй роду ў рускай і беларускай мовах?

     Тэмы:

 • Расліны;
 • Чалавек;
 • Птушкі;
 • Адзенне.
 • (рус.-бел.) Перакладзіце сказы з рускай мовы на беларускую. Вызначце род назоўнікаў і іх канчатак.

а) Мальчик боялся злой собаки.

б) Длинная тень от дерева пересекала дорогу.

в) У забора росла горькая полынь.

г) Человек почувствовал острую боль в боку.

д) Гусь вытянул шею и зашипел.

е) Шинель отца висела на вешалке.

Прыклад 3.

 • Проверьте, можно ли перевести без потери значения фразеологизмы с русского языка на белорусский язык. Объясните причину невозможности выполнения задания.

НИ СВЕТ НИ ЗАРЯ, косая сажень в плечах, бежать во всю прыть.

Прыклад 4.

 • (для рус ). Укажите среди устойчивых выражений те, в которых наблюдается несоответствие рода имён существительных грамматической норме. Можно ли их расценивать как ошибку? Объясните причину такого несоответствия.

Злой как собака, наступить на любимый мозоль, ласковое теля двух маток сосет.

Прыклад 5.

 • (для рус.) Переведите с беларусскогоязыка на русский словафальш, мазоль, сабака, цень, шынель, жывапіс, яблык, жырафа, летапіс. Обозначьте , какиеарфаграммы являютсяв указаных словах в русскомязыке. Подчеркните одной чертой словас заменой согласнойбуквы, двумячертами словас написанием гласных после шипящих, волнистой – словас написанием, которое нельзя проверить.
 • (для рус) Распределите в 2 столбика слова, предварительно перевядя их с белорусского языка. Определите, какой принцип должен лечь в основу классификации слов. Дополните своими примерами (не меньше 2-х) каждую колонку.
  • Прыём “Слова настаўніка”

Як гавораць, “Вада камень точыць”. Так і работа над уменнем вызначаць род назоўнікаў і ўжываць іх у сваёй працы. Гэта праца павінна быць сістэматычнай, паслядоўнай і ўпарадкаванай (наладжанай). Яна павінна прадстаўляць сабой сістэму. Чаму? У гэтай тэме амаль няма тэорыі. Вывучэнне тэмы заснавана на запамінанні слоў. А ўсе заданні, прыёмы прызначаны, каб веды з караткачасовай памяці “перайшлі” ў памяць доўгатэрміновую.

Калегі, зараз мы паспрабуем разамзнайсці прыёмы на кожным этапе ўрока, якія дапамогуць нам зрабіць карэкціроўку марфалагічнай інтэрферэнцыі.

 • Праца з ЛСМ

На вашых партах ляжаць палоскі паперы і маркеры. Пры дапамозе метадычнай літаратуры, якая ёсць у вас на парце, вам патрэбна знайсці прыёмы, якія на вашу думку, дапамогуць нам пазбегнуць марфалагічнай інтэрферэнцыі па тэме : “Несупадзенне рода назоўніка ў рускай і беларускай мовах”.Прыём вы запісваеце на паперцы і з невялікім каментарыем размяшчаце яго на вашым этапе ўрока. Этапы ўрока, з якімі вы будзеце працаваць,  вы знойдзіце ў канвертах. (на выкананне 10 хвілін).

 1. Заключэнне.

Прыём “Запаўненне ЛСМ”

 1. Рэфлексія.

Прыём “Слова настаўніка”Каб падвесці вынікі сённяшняга метадычнага паседжання, прапаную вам некалькі шляп з рэфлексійнага прыёму “Шэсць шляп”. Кожная ў сваім кутку: чорная – адмоўныя бакі прапанаванай сістэмы, жоўтая – станоўчае ў прапанаванай сістэме, белая – аб’ектыўная інфармацыя аб тым, што тут адбывалася і чырвоная – эмоцыі, якія вы перажывалі.

 • Абмеркаванне і прадстаўленне шляп.

Дзякуй за ўвагу.

 

свернуть